Health, safety, environment en quality

Werken aan een duurzame veiligheidscultuur

Al meer dan 120 jaar vormen de Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ) activiteiten het belangrijkste deel van onze veiligheidscultuur. We richten ons tijdens onze werkzaamheden altijd op de volgende zaken: we werken veilig, we voorkomen letsel en gezondheidsrisico’s, we respecteren het milieu en we leven alle geldende wetten en voorschriften na. Wij verbeteren continu ons veiligheidsbewustzijn door in alle lagen van de organisatie een duurzame HSEQ-cul tuur te creëren. Al onze professionals hebben een vakgerichte veiligheidsopleiding en diverse specifieke interne HSEQ-trainingen gevolgd. Van projectleider tot uitvoerder. Inmiddels hebben we al vele professionals getraind op HSEQ binnen alle disciplines waarin Hertel actief is.

Target zero

Het beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu is eenduidig: vergroot de tijd tussen op eenvolgende incidenten maximaal. Om dit beleid te ondersteunen, zijn wij gestart met het Target Zero-program ma. Target Zero helpt ons de tijd tussen twee incidenten duurzaam te maximaliseren. Het biedt onze medewer kers een evenwichtige mix van theorie en praktische vaardigheden die ervoor moeten zorgen dat elke dag bij Hertel een veilige en gezonde dag is voor iedereen.

Vragen of meer info?

Jandino Asporaat

03/360.82.11 vacatures@hertel.nl