Over ons

Hertel biedt geïntegreerde industriële oplossingen gedurende de gehele levenscyclus van uw industriële installaties: van nieuwbouw tot maintenance, shutdowns, modifications en decomissioning.

Introductie

Hertel is een toonaangevende internationale industriële dienstverlener. Wij ondersteunen onze klanten op het vlak van access solutions, isolatie en tracing. Hertel is actief voor klanten in ver- scheidene sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Veiligheid en kwaliteit zijn cruciaal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. We volgen onze klan- ten overal ter wereld maar vaak zijn we reeds aanwezig. Zo hebben we afdelingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en de Kaspische regio.

Onze klanten ondersteunen tijdens de volledige levenscyclus van hun activa staat centraal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. Wij bieden daarom geïntegreerde diensten aan geduren- de alles fases die hun activa doorlopen : Van nieuwbouw tot onderhoud, shutdowns, modifica- ties en ontmanteling.

Duurzame groei en gezonde economische resultaten stellen ons in staat om onze relaties met onze klanten te verdiepen. Onze kracht ligt in onze uitgebreide ervaring binnen ons werkge- bied, gecombineerd met het continu verbeteren van veiligheid, betrouwbaarheid en operatio- nele prestaties.

Onze kernwaarden

1. Veiligheid als prioriteit

We streven er voortdurend naar geen schade toe te brengen aan mens of milieu. We werken wereldwijd op een veilige en verantwoorde manier met het grootsterespect voor de gezond- heid en veiligheid van onze werknemers, onderaannemers, klanten en de maatschappij en omgeving waarin we werken.

2. De klant centraal

We streven er voortdurend naar om voorkeurspartner te worden binnen ons werkdomein. We ontwikkelen en leveren de meest efficiënte oplossing die een concrete meerwaarde levert aan het concurrentievermogen van onze klanten, de veiligheid van de uitvoering en het optimaal gebruik van industriële activa.

3. Bedrijfscultuur gericht op mensen

Onze werknemers zijn uiterst professioneel en zijn trots op elk aspect van hun werk. Ons doel is een omgeving te scheppen waarin zij verder kunnen doorgroeien op zowel persoon lijk als professioneel vlak.

5. Voortdurende vooruitgang

Kwaliteitsverbetering is cruciaal voor onze organisatie waarin vakmanschap, professiona- lisme en verantwoordelijkheid fundamentele steunpilaren zijn van de bedrijfscultuur. We trachten onze portfolio van diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen op de best mogelijke manier en in nauwe samenwerking met onze klanten.

5. Voortdurende vooruitgang

Kwaliteitsverbetering is cruciaal voor onze organisatie waarin vakmanschap, professiona- lisme en verantwoordelijkheid fundamentele steunpilaren zijn van de bedrijfscultuur. We trachten onze portfolio van diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen op de best mogelijke manier en in nauwe samenwerking met onze klanten.

Lokale structuur

Lokale structuur

Vanuit het oogpunt om geïntegreerde diensten te kunnen aanbieden, werken wij met verschil lende Business Units. Zo bieden wij onze klanten één aanspreekpunt over alle diensten heen. Op deze manier loopt de coördinatie en communicatie op een vlotte en duidelijke manier.

In België heeft Hertel 3 afdelingen om aan de noden te beantwoorden van klanten op nationaal vlak. We zijn aanwezig dichtbij de havens van Antwerpen en Gent en eveneens in de industriële regio's in Wallonië. Op deze manier is er steeds één van onze 650 werknemers in de buurt wanneer wanneer een klant een veilige en kwalitatieve dienstverlening nodig heeft binnen onze operationele domeinen. We bieden deze diensten aan binnen een multidisciplinair pakket of enkel via gespecialiseerde teams

Geschiedenis

Hertel is een toonaangevende internationale industriële dienstverlener. Wij ondersteunen onze klanten op het vlak van access solutions, isolatie en tracing. Hertel is actief voor klanten in ver- scheidene sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Veiligheid en kwaliteit zijn cruciaal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. We volgen onze klan- ten overal ter wereld maar vaak zijn we reeds aanwezig. Zo hebben we afdelingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en de Kaspische regio.

Onze klanten ondersteunen tijdens de volledige levenscyclus van hun activa staat centraal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. Wij bieden daarom geïntegreerde diensten aan geduren- de alles fases die hun activa doorlopen : Van nieuwbouw tot onderhoud, shutdowns, modifica- ties en ontmanteling.

Duurzame groei en gezonde economische resultaten stellen ons in staat om onze relaties met onze klanten te verdiepen. Onze kracht ligt in onze uitgebreide ervaring binnen ons werkge- bied, gecombineerd met het continu verbeteren van veiligheid, betrouwbaarheid en operatio- nele prestaties.

Management

Hertel is een toonaangevende internationale industriële dienstverlener. Wij ondersteunen onze klanten op het vlak van access solutions, isolatie en tracing. Hertel is actief voor klanten in ver- scheidene sectoren zoals olie & gas, processen en energie.

Veiligheid en kwaliteit zijn cruciaal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. We volgen onze klan- ten overal ter wereld maar vaak zijn we reeds aanwezig. Zo hebben we afdelingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en de Kaspische regio.

Onze klanten ondersteunen tijdens de volledige levenscyclus van hun activa staat centraal binnen de bedrijfsvoering van Hertel. Wij bieden daarom geïntegreerde diensten aan geduren- de alles fases die hun activa doorlopen : Van nieuwbouw tot onderhoud, shutdowns, modifica- ties en ontmanteling.

Duurzame groei en gezonde economische resultaten stellen ons in staat om onze relaties met onze klanten te verdiepen. Onze kracht ligt in onze uitgebreide ervaring binnen ons werkge- bied, gecombineerd met het continu verbeteren van veiligheid, betrouwbaarheid en operatio- nele prestaties.

Accreditations & membership

Hier komt een tekst.

Industrial Rope Access Trade Association (IRATA)

We are members of BSI (British Standards Institute)

Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval (VIHB) 

Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval (VIHB) 
Het register van bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Procescertificaat Asbestverwijdering 

Certificatieschema voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident.Procescertificaat Asbestverwijdering 
 

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. 

Het certificaat voor veiligheid, duurzaam en gezond werken in de industriële sector. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. 

ISO 14001

De internationaal geaccepteerde norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen.

ISO 9001

's Wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement.

VIB

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB)
 

OSHAS 18001

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem.

Hier is plaats voor een call-to-action

Knop call-to-action